Referat Generalforsamling onsdag d. 24-04-2019

Generalforsamlingen d.24-04-2019

Generalforsamlingen var indkaldt ret tidsmæssigt.

Indledningsvis var 15 medlemmer repræsenteret, 1 kom lidt senere og 1 var repræsenteret ved fuldmagt.

Punkt 1: Michael Ahlers valgt som dirigent.

Punkt 2: Kristoffer Pfeiffer valgt som referent.

Punkt 3: Stemmeudvalget udvalgt bestående af Marianne, Rene og Simone.

Punkt 4: Udgår (ingen eksklusioner).

Punkt 5: Formandens beretning:

Der er nu en opdateret medlemsliste, og folk bedes ajourfører deres informationer.

2018/19 bød på hyggetur til Holeby som bød på god underholdning, mange sjove talemåder, dog kunne det sportslige have været bedre.

Klubben fik igen i år en Sjællandsmester (Ivan), og han vandt også sammen med Jyllandsmesteren DM i Double.

Placeringer

1 holder (2 div øst) fik en pæn 4-plads

2 holdet (3 div øst) ligger pt. nummer 9, med chance for at komme op på 8-pladsen.

3 holdet (lokalrækken 1) ligger pt. nummer 7.

Oldboys ligger på 2-pladsen og bliver det og skal til slutspil.

Damepairs slutter på en flot 3-plads.

Regionsdartholdet ligger pt. på en 3-plads.

Derudover spilles der firmadart i klubbens lokaler for Danske Spil, og her ligger man pænt midt i rækken.

Som nævnt, så bruger Danske Spil klubbens lokaler til at afvikle sine hjemmekampe i firmadart regi, hvilket også har bidraget til at klubben har fået 3 nye medlemmer på den konto.

Der er i årets løb også fragået et par medlemmer, nogle er stoppet og andre skiftet and andre klubber.

Pt. er der 28 medlemmer i klubben.

Interne arrangementer har der været en del af, nogle dog aflyst og andre dog afviklet trods færre end normalt tilmeldt. Vi opfordrer til at man tilmelder sig klubben arrangementer, og så vil bestyrelsen blive bedre til at planlægge disse hvor der ikke er andre arrangementer/stævner.

Året har også være plaget af inter ballade og konflikter, og der kan kun opfordret til at få talt ud og være bedre til at tale sammen.

Nye aktiviteter: T13 præsenterede sig pludselig med en Flyttekoordinator der genopliver planerne om flytning/sammenlægning med billardklubben, og her kan opstå nogle regler som vi over tid skal til at følge (fx 60% medlemskab fra T13 – som består af Kisum-og Tranumparken). Dette kan medføre at vi skal ud og finde nogle nye medlemmer, og helst fra lokalområdet 😊. Flyttekoordinatoren vil gerne hjælpe med dette. Der arbejdes ligeledes med et alternativ for sammenlægningen, som er lokaler gennem kommunen. Pt. er planen fra T13 at vi skal flytte lokaler i Q4-2019 (når de har fundet penge til det).

Leif spurgte til hvor mange medlemmer af billardklubben fra T13 – Svar: 2.

Bent: Er det tidsmæssigt et problem. Svar: Nej, det er tidsmæssigt bedst.

Rene spørger om man kan sidde i bestyrelsen hvis man ikke bor i bebyggelsen – Svar: Ja

Marianne spørger om det ikke er bedre at kigge efter egen lokaler, hvis T13 pludselig kan smide os ud – Svar: Kimmy svarer at det er det man gør, fx gennem kommunen.

Ivan kommenterer at man i billardklubben skal betale for EL, og de bruger meget el specielt på deres opvarmede borde. Det kommenteres yderligere, at billardklubben efter en evt. sammenlægning stadig vil have borde med varme, og at der er meget el der er ulovligt som skal fikses. Kimmy kommenterer at hvis T13 vil smide os ud, så gør de det nok på et tidspunkt, da han mener de har et ønske om at leje deres lokaler ud. Det kommenteres at man på skolen i hvert fald skal være ude kl. 23:00, med mindre andet er direkte aftalt med kommunen/vagten.

Bendt foreslår evt. sammenlægning med Brøndby Dart.

Simone foreslår at vi igen deltager i Kultur weekend så folk kan prøve at spille dart og derigennem får nye medlemmer, Synlighed er vigtigt er der enighed om. Hanne forslår åben-hus i klubben og at vi deler sedler rundt i bebyggelsen.

Formandens beretning godkendes.

Punkt 6 – Regnskab ved kassereren: Regnskabet gennemgået og forklares og godkendes herefter. Årets resultat 2018 var et underskud på ca. 5600 kr. Herefter er klubbens aktiver ca. 33.000 kr. Hanne spørger til hvorfor betale for revisor – Svar: det kræves af foreningen.

Punkt 7 – Indkomne forslag:

RYGEFORBUD: 2 indkomne forslag med samme agenda, nemlig konstant rygeforbud inde i klubbens lokaler.

Afstemning: 12 For. 4 imod og 1 blank. Forslag om rygeforbud er VEDTAGET.

Ens Spillertrøje/skjorte/bluse når man spiller stævner/turneringskampe hvor man repræsenterer klubben. Enten den nuværende eller de nyvalgte der kommer når nye spiller skjorter/trøjer/bluser vælges i klubben.

Ivan kommenterer at man repræsenterer klubben når man spiller DM/SM.

Hanne kommenterer at for at opfylde WDF-krav, så skal man spille med krave.

Afstemning: 16 for og 1 imod. Forslaget er VEDTAGET.

Forslag om at fjerne den aldersbegrænsning der er for at være medlem af klubben, som pt. er 16 år og ændre det til 12 år.

Der stemmes om at fjerne aldersbegrænsningen helt.

Hanne kommenterer, at såfremt vi skulle få nogle junior-spillere, så vil hun gerne træne dem fra 17-19 2 gange om ugen + evt. søndag.

Afstemning: 13 For, 4 blank. Forslaget er VEDTAGET.

Forslag om at Passivt medlemskab i klubben. Hvis passivt, så kan du ikke spille på DDU-hold, regionshold, ikke spille SM/DM og ikke stille op til bestyrelsen. Det er så her at Torben er nødt til at gå 😊

Afstemning: 12 for, 3 imod, 1 blank. Forslaget/specificeringen er VEDTAGET.

Punkt 8 – Valg til bestyrelsen:

Kasserer, Hanne valgt for 1 år (fuld opbakning hos bestyrelsen for det kortsigtede ønske).

Bestyrelsesmedlem Kristoffer genvalgt for 2 år.

Bestyrelsesmedlem Diana genvalgt for 1 år.

Bestyrelsesmedlems suppleant Ivan genvalgt for 1 år.

Bestyrelsesmedlems suppleant Rene valgt for 1 år – Torben udtræder.

Kritisk revisor Michael valgt

Revisorsuppleant Karsten valgt.

Punkt 9 – EVT:

Det kommenteres at klubben skal huske at byde nye medlemmer ordentligt/bedre velkommen.

Det ønskes at klubben tilkøber et PDC-abonnement.

Regler og info omkring indmeldelse og udmeldelse kommer senere, der arbejdes på sagen.

Sidst men ikke mindst, så overrækkes der gaver og tak til de 2 udetændende bestyrelsesmedlemmer/kasserer Freddy og Torben, som tak for mange års godt arbejde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen af Brøndby Strand Dartklub.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.