Referat af ekstra ordinær generalforsamling

22/7-2019

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Brøndby Strand Dartklub

generalforsamlingen 22/7-2019.

Generalforsamlingen var indkaldt ret tidsmæssigt, ingen indkomne forslag.

Indledningsvis var 9 medlemmer repræsenteret, 1 kom lidt senere og 1 var yderligere repræsenteret ved fuldmagt.

Punkt 1: Michael Ahlers valgt som dirigent.

Punkt 2: Kristoffer Pfeiffer valgt som referent.

Punkt 3: Stemmeudvalget udvalgt bestående af Rene og Bo.

Punkt 4: Udgår (ingen eksklusioner).

Punkt 5: Formandens kortfattede beretning:

Kimmy gjorde status over årets udmeldte medlemmer.

Oplyste at vi pt. ikke har adgang til vores bankkonti grundet skifte i kasserer og formand, men at arbejde er i gang og det forventes snarligt at vi får adgang til disse konti.

Det blev oplyst, at der i skiftet af kasserer blev identificeret et større mismatch imellem hvad vores (af revisor og bestyrelse) godkendte regnskab viste var vores balance og hvad der så faktisk var af aktiver i klubben. Dette skyldes både fejl i det regneark som tidligere kasserer har brugt løbende til at opgøre regnskabet, samt rod i ind/ud betalinger og kasseregnskaber. Bestyrelsen arbejder pt. på at rette op på dette. Klubbens økonomi er dog stadig positiv med en god kassebeholdning.

Dertil kan dog også siges, at alle holdlicenser og DDU-gebyrer for den kommende sæson allerede er betalt.

Af ændringer til den nye sæson er, at vi har fået dispensation fra DDU til at trække 2-divisionsholdet, uden at det får konsekvenser for de øvrige hold. Ligeledes stiller vi heller ikke med et damepairs hold til den kommende sæson. Til den kommende vil vi derfor have 3 aktive hold tilmeldt, og skulle der ved det kommende spillermøde blive identificeret behov for yderligere hold, så bliver det i den løbende turnering uden for DDU-regi.

Fremadrettet vil alle medlemmer blive udstyret med et medlemskort. Ved udmeldelse af klubben skal det ske skriftligt (lige som indmeldelse er skriftlig).

Det oplyses at Firma-dart turneringen i år ikke har fået nok tilmeldinger, så som udgangspunkt bliver der i den kommende sæson ikke spillet firmadart.

Seneste opgørelse viser vi er 18 medlemmer i klubben.

Det oplyses, at bestyrelsen har besluttet at fjerne betaling for barvagter, samt kilometer penge ved kørsel til turneringskampe.

Det henstilles til at man fælles husker at betale chaufføren eller den der ligger bil til kørslen den obligatoriske 20’er eller anden passende betaling afhængig af turen.

Grundet problemer med at finde et passende tidspunkt hvor flest mulige kunne deltage, så er sommerfesten aflyst. Det planlægges i stedet at holde en god fest i efteråret eller en rigtig julefest 😊

Set i lyset af at der ingen sommerfest er, så vil Hanne arrangere en træningskamp for juniorlandsholdet mod Sverige weekenden i uge 37.

Har nogen mulighed for at komme ned og hjælpe med tavler og øvrigt, så vil det være dejligt.

Planerne om lokale-fusion med billardklubben er stadig relevante, vi har dog intet hørt fra kommunen siden mødet i starten af året. Dette følges der op på. Der vil stadig blive undersøgt muligheden for at få helt egne lokaler. Med det tempo som ændringerne i bebyggelsen skrider frem i, så kan der gå op til 2 år førend der bliver relevant med nye lokaler…..men vi får se.

Punkt 6: Valg af ny bestyrelsesformand. Kristoffer blev valgt.

Punkt 6.1 (nyt punkt): Valg af nyt bestyrelsesmedlem der følger formanden for 1 år (da Kristoffer bliver formand). Rene valgt.

Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. Karsten valgt.

Punkt 8: Valg af 2 suppleanter. Leif valgt som den eneste, så anden suppleant udgår.

Punkt 9: Evt. Intet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen af Brøndby Strand Dartklub.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.